Impact - Zero Hunger Lab

Met wiskunde minder honger in de wereld

Zero Hunger Lab

Het honger probleem in de wereld is groot. Vandaag de dag gaan volgens de Verenigde Naties (VN) maar liefst 820 miljoen mensen regelmatig met honger naar bed. Elke drie seconden sterft ergens op onze wereld een kind aan honger. Zero Hunger Lab van Tilburg University wil met data science bijdragen wereldwijde voedselzekerheid te realiseren.

Sustainable Development Goals

Wereldwijd hebben alle landen afspraken gemaakt en vastgelegd in de zeventien UN Sustainable Development Goals (SDGs). Het tweede doel (SDG-2) is Zero Hunger. De vijf daarover gemaakte afspraken:

  1. By 2030, safe, nutritious and sufficient food
  2. By 2030, end malnutrition
  3. By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small scale food producers
  4. By 2030, ensure sustainable food production
  5. By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species.
Zero Hunger Lab - Goal 2

Bytes for Bites

Het Zero Hunger Lab van Tilburg University wil vanuit data science bijdragen aan het behalen van deze vijf afspraken. Alleen door slim samen te werken kunnen we een einde maken aan honger in de wereld. Dit doen we door hulporganisaties, bedrijven en overheidsinstellingen te adviseren door wiskunde en slimme algoritmes: Bytes for Bites noemen wij dat.

Onze missie is mensen onafhankelijk te maken van voedselhulp en te zorgen voor duurzame voedselzekerheid. Dat doen we niet alleen in Afrika, Azië of het Midden-Oosten, maar ook in Nederland waar 150.000 mensen voor hun dagelijks brood afhankelijk zijn van de 170  Voedselbanken.

Realiseren van voedselzekerheid

We geloven dat met een gezamenlijke aanpak van problemen rondom voedselzekerheid, we meer impact maken in de strijd tegen honger. Veel van onze voedselsystemen moeten fundamenteel worden herzien in het komende decennium. Niet alleen om mensen in nood te helpen, maar zeker ook om ervoor te zorgen dat we klaar zijn om in 2050 meer dan 10 miljard mensen een gezonde maaltijd te kunnen bieden en structurele oplossingen te vinden om de gevolgen van de toenemende opwarming en vervuiling van onze planeet te stoppen. 

Het lab maakt deel uit van het IMPACT-programma van Tilburg University, dat verschillende wetenschappers verbindt met maatschappelijke partners om samen impact te realiseren.

Wat hebben we al bereikt?

12%
minder kosten

op de Iraakse voedselmanden

> 30 miljoen dollar
bespaard tot nu toe

op de totale logistieke kosten (inkoop, transport en handling)

In het realiseren van meer voedselzekerheid hebben we te maken met een enorme complexiteit van factoren. Dit betekent ook dat veranderingen tijd nodig hebben en resultaten soms pas na een aantal jaar echt concreet worden.

Samen sterk

Het Zero Hunger Lab werkt samen met haar programma partners Tilburg University en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Research en project partners zijn onder meer het Wereld Voedsel Programma, Solidaridad, WUR, Oxfam, ORTEC, Welt Hunger Hilfe, INSEAD, BlueRock Logistics en Voedselbanken NL.

Help mee

Om het grote hongerprobleem in de wereld te verkleinen is niet alleen efficiëntere en effectievere (nood)voedselhulp noodzakelijk. Het is juist ook nodig kennis te delen, ook vanuit andere disciplines zoals gedrags-, recht- of economische wetenschappen. Belangrijk is de lokale capaciteit te versterken zodat boeren, bedrijven en gemeenschappen zelf voor duurzame voedselzekerheid kunnen zorgen en ze onafhankelijk van steun worden. 

De oplossing van het voedselprobleem ligt in samenwerking. Help ons mee deze oplossing te bereiken.