Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

Scholierensite deelgebieden Filosofie

Ludwig Wittgenstein stond aan de wieg van twee hoofdstromingen in de twintigste-eeuwse en hedendaagse filosofie: het "logisch positivisme" en de analytische filosofie

Wat is Filosofie?

Deelgebeiden van de filosofie:

Thema's in de filosofie

Tilburg University is een universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen. Ook in het onderwijs en onderzoek van het Departement Filosofie staan vraagstellingen met betrekking tot mens en samenleving centraal. Enkele voorbeelden:

Mens en Dier

Thema Mens en Machine

Thema Mens en Mens