Departement Filosofie

Mensen onder elkaar, verbroedering of kanibalisme?

Hoe verhouden mens zich tot elkaar? Hoe gaan ze met elkaar om? Hebben we elkaar meer dan ooit nodig en is er sprake van een wereldwijde verbroedering? Of is het hopeloos gesteld met de mens, bewijst de opstapeling van beestachtige daden in de geschiedenis dat we nooit nader tot elkaar zullen komen? In deze korte maar krachtige wijsgerige beschouwing worden deze stellingen tegen elkaar uitgespeeld.

'Alle Menschen werden Brüder'

Verbroedering is onvermijdelijk, maar ook een teken van vrijheid.

De mens is voor de mens een wolf

Vooruitgang bestaat niet!

En wat nu?

Filosofie is geen loopgravenoorlog