DFI

Departement Filosofie

Video colleges: Het goede leven en de vrije markt

“ Het goede leven en de vrije markt” is voor 2019-2024 het landelijke eindexamenthema voor het VWO.
Het departement Filosofie organiseerde in verband hiermee een seminar om docenten filosofie in het VWO te helpen om zich in te werken in deze thematiek.
Een aantal van onze filosofen heeft tijdens dit seminar lezingen verzorgd om de docenten te assisteren met het uitleggen van primaire teksten behorende bij dit thema.
Die lezingen kun je hier terugzien.

Ben je geïnteresseerd in een opleiding filosofie?

Dan kun je bij Tilburg University terecht voor een bachelor-, master- of lerarenopleiding in de filosofie. Filosofie studeren kan in Tilburg zowel in voltijd als deeltijd.