Administratie en geld

Herinschrijven

Herinschrijven doe je aansluitend op het voorafgaande collegejaar. Als je t/m 31 augustus stond ingeschreven en je schrijft weer in met ingang van 1 oktober of later dan val je niet onder de 'herinschrijvers', ook al vervolg je misschien met ingang van 1 oktober dezelfde opleiding. Ga in geval van zo'n onderbreking (ook al is dat maar 1 maand) naar de pagina Inschrijven en klik op een van de andere links welke op jou van toepassing is, bijvoorbeeld "Bacheloropleiding met een Nederlandse vooropleiding".

Ik ga komend jaar dezelfde opleiding(en) volgen

Bachelor, premaster, master, research master

Herinschrijven voor het volgend collegejaar is mogelijk vanaf juni en verloopt via Studielink. Je ontvangt hierover per e-mail bericht van Tilburg University op het e-mailadres dat bij Studielink bekend is.

  • Mocht je voor 1 september nog niet weten of je je volledige studieprogramma hebt afgerond, zorg er dan voor dat je je voor deze datum herinschrijft. Dus: moet je in september of later nog een thesis afronden, een (mondeling) tentamen afleggen of paper inleveren dan moet je je dus herinschrijven voor deze opleiding.
  • Als je je studieprogramma uiterlijk op 31 augustus hebt afgerond, en daarna alleen je diploma nog uitgereikt krijgt, dan hoef je je niet te herinschrijven.
  • Ben je klaar met je bachelor of premaster en wil je verder met een masteropleiding? Ga dan naar: Ik ga komend jaar een andere (vervolg) opleiding volgen.

Hieronder vind je het stappenplan om je voor dezelfde opleiding(en) te herinschrijven.

I. Studielink
  1. Ga naar www.studielink.nl en log in.
  2. Controleer je persoonsgegevens en wijzig indien nodig je correspondentieadres, telefoonnummer en privé e-mailadres.
  3. Volg het stappenplan van Studielink en dien je verzoek tot herinschrijving uiterlijk 31 augustus in. Daarna is het niet meer mogelijk je inschrijving per 1 september voort te zetten.
II. Betaling collegegeld

Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen. Doe nu de online Betaalwijze-check en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is. Op de webpagina ‘Wijze van betalen’ vind je vervolgens alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.


III. Volg de voortgang van de behandeling van je herinschrijfverzoek

Controleer regelmatig in Studielink je Actielijst, de detailpagina van je verzoek tot herinschrijving én de e-mailberichten die je van Tilburg University ontvangt. Je hebt tot 1 september de tijd om je herinschrijving af te ronden. Neem tijdig contact op met de Student Desk als voor jou niet duidelijk is waarom je herinschrijving nog niet is afgerond.

Zolang je verzoek tot herinschrijving in Studielink de status ''verzoek ingediend'' heeft sta je nog niet heringeschreven voor je opleiding bij Tilburg University. Dat is pas het geval als de status is veranderd naar ''ingeschreven''.

IV. Bewijs van Inschrijving

Binnen twee weken nadat de status van je verzoek tot herinschrijving in Studielink is veranderd naar ''ingeschreven'' ontvang je per e-mail een Bewijs van Inschrijving op het e-mailadres dat bij Studielink bekend is.

Post-master Accountancy

I. Herinschrijving aangeven bij faculteit

Je kunt bij de coördinator van de opleiding post-master Accountancy, de heer R.C.W. Eken, aangeven of je wilt herinschrijven. Hij zal je keuze aan Student Administration doorgeven.

II. Betaling collegegeld

Je kunt het collegegeld voor het collegejaar betalen na ontvangst van de factuur. Deze factuur ontvang je op je Tilburg University e-mailadres. Houd er rekening mee dat de betaling tijdig bijgeschreven moet zijn op het rekeningnummer van de universiteit. (Cursisten die werken bij Ernst & Young of PriceWaterhouseCoopers ontvangen geen factuur. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt met Ernst & Young en PriceWaterhouseCoopers )

III. Bewijs van Inschrijving

Je herinschrijving voor komend collegejaar is afgerond zodra Tilburg University de betaling van je collegegeld heeft ontvangen. Binnen twee weken nadat je herinschrijving is afgerond ontvang je je Bewijs van Inschrijving op je Tilburg University e-mailadres.

Bijvakonderwijs

Convenant bijvakstudent

I. Herinschrijving

Je ontvangt in juli een e-mail op je Tilburg University e-mailadres waarin je uitgenodigd wordt om je te herinschrijven voor het komende collegejaar. Mocht je komend collegejaar niet meer als convenant bijvakstudent ingeschreven willen worden, volg dan de in de e-mail beschreven procedure om je uit te schrijven.

II. Betaling collegegeld

Om je herinschrijving af te ronden en als convenant bijvakstudent heringeschreven te kunnen worden moet je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) inleveren. Deze kun je opvragen bij je eigen onderwijsinstelling. Stuur het originele BBC voor 1 september naar:

Tilburg University

Student Administration

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Je kunt het originele BBC ook deponeren in de brievenbus voor de ingang van Student Desk (route 14, A301).

III. Bewijs van Inschrijving

Je herinschrijving is afgerond zodra je Bewijs Betaald Collegegeld ontvangen en verwerkt is. Binnen twee weken nadat je herinschrijving is afgerond ontvang je je Bewijs van Inschrijving op je Tilburg University e-mailadres.

Individuele bijvakstudent

Een student die ingeschreven staat als individuele bijvakstudent staat voor één collegejaar ingeschreven. Je inschrijving loopt dus automatisch af per 31 augustus. Mocht je je per 1 september voor het nieuwe collegejaar weer willen herinschrijven, volg dan de inschrijfprocedure die vermeldt staat onder Inschrijving als Individuele bijvakstudent.

Aanschuifonderwijs

Wanneer je ingeschreven staat als cursist aanschuifonderwijs sta je voor één collegejaar ingeschreven. De inschrijving loopt automatisch af per 31 augustus. Mocht je je voor het volgende collegejaar opnieuw willen aanmelden voor het aanschuifonderwijs, volg dan de inschrijfprocedure.

Ik ga komend jaar een andere (vervolg) opleiding volgen

Bachelor

Om je voor een andere bachelor opleiding in te schrijven volg je de volgende stappen:

I. Studielink

1. Ga naar www.studielink.nl en log in.

2. Controleer je persoonsgegevens en wijzig indien nodig je correspondentieadres, telefoonnummer en privé e-mailadres.

3. Nadat je je persoonsgegevens gecontroleerd hebt kies je de optie “Nieuw inschrijvingsverzoek” en doorloop je de bijbehorende stappen in Studielink.

Let op! Dien uiterlijk 31 augustus je inschrijvingsverzoek in via Studielink. Daarna is het niet meer mogelijk je in te schrijven per 1 september.

II. Betaling collegegeld

Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen. Doe nu de online Betaalwijze-check en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is. Op de webpagina ‘Wijze van betalen’ vind je vervolgens alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.

III. Volg de voortgang van de behandeling van je inschrijfverzoek

Controleer regelmatig in Studielink je Actielijst, de detailpagina van je inschrijfverzoek én de e-mailberichten die je van ons ontvangt. Je hebt tot 1 september de tijd om je inschrijving af te ronden. Neem tijdig contact op met de Student Desk als voor jou niet duidelijk is waarom je inschrijving nog niet is afgerond.

Zolang je inschrijfverzoek in Studielink de status ''verzoek ingediend'' heeft sta je nog niet ingeschreven voor je opleiding bij Tilburg University. Dat is pas het geval als de status is veranderd naar ''ingeschreven''.IV. Bewijs van Inschrijving

Binnen twee weken nadat de status van je inschrijfverzoek in Studielink is veranderd naar ''ingeschreven'' ontvang je per e-mail een Bewijs van Inschrijving op het e-mailadres dat bij Studielink bekend is. 

Premaster

Om je voor een premaster opleiding in te schrijven volg je de volgende stappen:


I. Studielink

1. Ga naar www.studielink.nl en log in.

2. Controleer je persoonsgegevens en wijzig indien nodig je correspondentieadres, telefoonnummer en privé e-mailadres.

3. Nadat je je persoonsgegevens gecontroleerd hebt kies je de optie “Nieuw inschrijvingsverzoek” en volg je de bijbehorende stappen in Studielink.

Let op! De premaster programma’s van Tilburg University zijn in Studielink te vinden onder de Bacheloropleidingen. Weet je niet precies welke premaster je moet kiezen of weet je niet onder welke bachelor jouw premasterprogramma valt, neem dan contact op met de Student Desk.

Dien uiterlijk 31 augustus je inschrijvingsverzoek in via Studielink. Daarna is het niet meer mogelijk je in te schrijven per 1 september.

II. Toelating tot de premaster

Naast het plaatsen van een nieuw inschrijvingsverzoek in Studielink zul je apart om toelating tot het premasterprogramma moeten vragen bij de faculteit. Neem voor meer informatie contact op met de Student Desk.

III. Betaling vergoeding


Je betaalt als premasterstudent een vergoeding in plaats van collegegeld. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je moet behalen om jouw premasterprogramma af te ronden. Let op! Je ontvang dus pas na 1 september bericht over de hoogte van je vergoeding voor het collegejaar. Meer informatie over de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden kun je nalezen in onze regeling inschrijving en collegegeld.

Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen. Doe nu de online Betaalwijze-check en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is. Op de webpagina ‘Wijze van betalen’ vind je vervolgens alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.

IV. Volg de voortgang van de behandeling van je inschrijfverzoek

Controleer regelmatig in Studielink je Actielijst, de detailpagina van je verzoek tot inschrijving én de e-mailberichten die je van ons ontvangt. Je hebt tot 1 september de tijd om je inschrijving af te ronden. Neem tijdig contact op met de Student Desk als voor jou niet duidelijk is waarom je inschrijving nog niet is afgerond.

Zolang je verzoek tot inschrijving in Studielink de status ''verzoek ingediend'' heeft, sta je nog niet ingeschreven voor je opleiding bij Tilburg University. Dat is pas het geval als de status is veranderd naar ''ingeschreven''.V. Bewijs van Inschrijving

Binnen twee weken nadat de status van je inschrijfverzoek in Studielink is veranderd naar ''ingeschreven'' ontvang je per e-mail een Bewijs van Inschrijving op het e-mailadres dat bij Studielink bekend is. 


Master en Research Master

Op master én research master opleidingen is dezelfde inschrijfprocedure van toepassing en wordt hieronder kortweg ‘master’ genoemd.

Als je momenteel een bachelor of premaster programma volgt en je wilt per september doorstromen naar een master, meld je dan uiterlijk 31 augustus via Studielink aan voor de master. Is voor 1 september nog niet bekend of je voldoet aan de toelatingseisen voor de master, dan raden we je aan om je tevens te herinschrijven voor de bachelor of premaster. Annuleren van je (her)inschrijving voor bachelor, premaster of master kan altijd tot en met 30 september via de Student Desk.

Om je voor een master in te schrijven volg je de volgende stappen:

I. Studielink

1. Ga naar www.studielink.nl en log in.

2. Controleer je persoonsgegevens en wijzig indien nodig is correspondentieadres, telefoonnummer en privé e-mailadres.

3. Nadat je je persoonsgegevens gecontroleerd hebt kies je de optie “Nieuw inschrijvingsverzoek” en volg je de stappen.

Let op! Dien uiterlijk 31 augustus je inschrijvingsverzoek in via Studielink. Daarna is het niet meer mogelijk je in te schrijven per 1 september.

II. Toelating tot de master

Na het plaatsen van je verzoek tot inschrijving in Studielink beoordeelt de faculteit of je toelaatbaar bent tot het betreffende masterprogramma. De faculteit neemt de toelating in behandeling op basis van je aanmelding in Studielink.

III. Harde knip

Bij ieder verzoek tot inschrijving voor een master zal de instelling moeten beoordelen of je voldoet aan de ‘harde knip’-eis conform de wet ‘Ruim baan voor talent’. Meer informatie hierover wordt gegeven op onze webpagina.

IV. Betaling collegegeld

Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen. Doe nu de online Betaalwijze-check en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is. Op de webpagina ‘Wijze van betalen’ vind je vervolgens alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.

V. Volg de voortgang van de behandeling van je inschrijfverzoek

Controleer regelmatig in Studielink je Actielijst, de detailpagina van je inschrijfverzoek én de e-mailberichten die je van ons ontvangt. Je hebt tot 1 september de tijd om je inschrijving af te ronden. Neem tijdig contact op met de Student Desk als voor jou niet duidelijk is waarom je inschrijving nog niet is afgerond.

Zolang je inschrijfverzoek in Studielink de status ''verzoek ingediend'' heeft sta je nog niet ingeschreven voor je opleiding bij Tilburg University. Dat is pas het geval als de status is veranderd naar ''ingeschreven''.

VI. Bewijs van Inschrijving

Binnen twee weken nadat de status van je inschrijfverzoek in Studielink is veranderd naar ''ingeschreven'' ontvang je per e-mail een Bewijs van Inschrijving op het e-mailadres dat bij Studielink bekend is.

Post-master Accountancy

I. Inschrijving aangeven bij faculteit

Start je inschrijving voor de post-master via het webformulier op de volgende webpagina. De coördinator van de opleiding post-master Accountancy, de heer R.C.W. Eken, zal aan Student Administration doorgeven of je komend jaar ingeschreven kunt worden voor de post-master Accountancy.

II. Betaling collegegeld

Je kunt het collegegeld betalen na ontvangst van de factuur. Deze factuur ontvang op je Tilburg University e-mailadres. Houd er rekening mee dat de betaling tijdig bijgeschreven moet zijn op het rekeningnummer van de universiteit. (Cursisten die werken bij Ernst & Young of PriceWaterhouseCoopers ontvangen geen factuur. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt met Ernst & Young en PriceWaterhouseCoopers).

III. Bewijs van Inschrijving

Je inschrijving voor komend collegejaar is afgerond zodra Tilburg University de betaling van je collegegeld heeft ontvangen. Binnen twee weken nadat je inschrijving is afgerond ontvang je je Bewijs van Inschrijving op je Tilburg University e-mailadres.

Bijvakonderwijs

Convenant bijvakstudent


I. Inschrijving

Om je als convenant bijvakstudent aan Tilburg University in te schrijven moet je je wenden tot de contactpersoon van je eigen onderwijsinstelling. Deze contactpersoon zal je aanmelden bij Tilburg University.

II. Betaling collegegeld

Om je inschrijving af te ronden en als convenant bijvakstudent ingeschreven te kunnen worden moet je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) inleveren. Deze kun je opvragen bij je eigen onderwijsinstelling. Stuur het originele BBC voor 1 september naar:

Tilburg University

Student Administration

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Je kunt het originele bewijs betaald collegegeld ook deponeren in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301).

III. Bewijs van Inschrijving

Je inschrijving voor komend studiejaar afgerond zodra je Bewijs Betaald Collegegeld ontvangen en verwerkt is. Binnen twee weken nadat je inschrijving is afgerond ontvang je per e-mail een Bewijs van Inschrijving.

Individuele bijvakstudent

Volg de inschrijfprocedure die beschreven onder Inschrijving als Individuele bijvakstudent.

Aanschuifonderwijs

Aanschuifonderwijs wordt ook wel contractonderwijs genoemd.

Wil je je aanmelden voor het aanschuifonderwijs voor een collegejaar, volg dan de inschrijfprocedure.

Ik ga komend jaar stoppen met mijn huidige opleiding(en)

Bachelor, premaster, master, research master

Als je per 1 september wilt stoppen met de opleiding(en) die je nu volgt moet je je uitschrijven via Studielink. Je kunt dit pas doen zodra Tilburg University in juni de herinschrijvingsperiode open heeft gezet. Je ontvangt hier t.z.t. bericht over via Studielink. Log in op Studielink en volg het stappenplan ‘Ik wil me niet herinschrijven’.

Als je niet meer als student bent ingeschreven vervallen een aantal rechten en plichten. Zodra je je inschrijving beëindigd vervalt je recht op Studiefinanciering en OV-kaart als je geen andere inschrijving hebt. Zie beëindigen studiefinanciering (lening en/of beurs) en afmelden OV-kaart.

Post-master Accountancy

Als je je post-master Accountancy komend jaar niet wilt vervolgen neem dan contact op met de coördinator van de opleiding, de heer R.C.W. Eken. Hij zal je keuze aan Student Administration doorgeven.


In geval van afstuderen, zal na het goedkeuren van een diplomaverzoek, automatische uitschrijving plaatsvinden.


Bijvakonderwijs

Convenant bijvakstudent

Je ontvangt in juli een e-mail op je Tilburg University e-mailadres waarin je uitgenodigd wordt om je te herinschrijven voor het komend collegejaar. Mocht je komend collegejaar niet meer als convenant bijvakstudent ingeschreven willen worden, volg dan de in de e-mail beschreven procedure om je uit te schrijven.

Individuele bijvakstudent

Wanneer je ingeschreven staat als individuele bijvakstudent sta je voor het hele/de rest van het collegejaar ingeschreven. De inschrijving loopt automatisch af per 31 augustus.

Aanschuifonderwijs

Inschrijving voor het aanschuifonderwijs geldt voor de duur van één collegejaar en loopt automatisch af per 31 augustus.