Students Tilburg University

Judicium

Een student die bijzonder goed heeft gepresteerd krijgt bij het behalen van het diploma automatisch een judicium toegekend: Summa Cum Laude (alleen bij Tilburg Law School), Cum Laude of Met Genoegen.

In de ‘Regels en Richtlijnen’ van het Onderwijs en Examenreglement’ wordt per faculteit vastgelegd aan welke voorwaarden men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een judicium.

Het judicium wordt vermeld op de cijferlijst die tegelijk met het diploma wordt uitgereikt.