Students Tilburg University

Twee tentamens op één dag Social and Behavioral Sciences


De volgende informatie geldt als minimaal één van de twee toetsens een cursus van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences betreft.

Bij het plannen van de toetsdata worden toetsen van verplichte vakken van dezelfde studierichting én hetzelfde jaar niet op dezelfde datum gepland. Het is echter onmogelijk het samenvallen van toetsen in álle mogelijke combinaties te voorkomen.

Zodra bekend is dat twee toetsen op dezelfde datum vallen, kun je een verzoek sturen naar owplanning.TSB@tilburguniversity.edu om tentamens niet op dezelfde tijd te laten plannen. Vermeld in de mail:

  • Naam en ANR van de student
  • De codes en vaknamen van de cursussen
  • De toetsdatum
  • De opleiding (Major en Minor) die door de student gevolgd wordt

Dien je verzoek op tijd in!

28 Kalenderdagen (4 weken) vóór de tentamendatum is de deadline voor het insturen van een dergelijk verzoek.

4 Weken van te voren worden toetsen geroosterd (tijd en zaal). Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om verzoeken te verwerken. Zorg er dus voor dat je verzoek ruim vóór die tijd is ingediend.

Het beste is om bij de start van een blok of semester te bekijken of er overlap is. Zijn er data waarop twee toetsen gepland zijn, stuur dan direct een verzoek voor de hele periode.

Verzoeken om tentamens bij voorkeur niet op dezelfde tijd te plannen worden door een medewerker  onderwijsplanning  van de faculteit geïnventariseerd.

De medewerker  onderwijsplanning  van TSB dient de verzoeken in bij afdeling Centrale Tentamenorganisatie (Studentenadministratie), met dien verstande dat voldoen aan een verzoek waarmee één student wordt geholpen, er niet toe mag leiden dat grote groepen studenten een voor hen ongunstig tentamentijdstip toegewezen krijgen.

Let op:

Alléén aan studenten die vóór de deadline een verzoek hebben ingediend, wordt indien nodig een alternatieve oplossing aangeboden. Zij krijgen de gelegenheid om twee toetsen ná elkaar te maken. Wie niet op tijd een verzoek heeft ingediend, komt hier niet voor in aanmerking.