Studying for exams

Vervangende tentamens

Voor een vervangend tentamen of toetsvorm dien je met de examencommissie contact op te nemen. Zij kunnen je verder informeren wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, of heb je vragen?

Neem contact op met de examencommissie

Tentamenuitslag

De docent geeft je na de toets de uitslag. Tevens dient de docent het studieresultaat van een vervangend tentamen/toets via een tentamenbriefje door te geven aan de centrale studentenadministratie. Een tentamenbriefje kan NIET door de student worden ingeleverd, ook niet als het is ingevuld en ondertekend door de docent!

Na verwerking van het tentamenbriefje kun je het resultaat te raadplegen.

Raadpleeg OSIRIS Student voor informatie