Studying for exams

Vervangende (mondelinge) tentamens

Voor een mondeling tentamen/toets dien je rechtstreeks met de docent een afspraak te maken.

Raadpleeg OSIRIS Student voor informatie

Tentamenuitslag

De docent geeft u direct na de toets de uitslag. Tevens dient de docent het studieresultaat van de mondelinge tentamen toets d.m.v. een tentamenbriefje door te geven aan de centrale studentenadministratie. Een tentamenbriefje kan NIET door de student worden ingeleverd, ook niet als het is ingevuld en ondertekend door de docent! Na verwerking is het resultaat te raadplegen

Zie ook: