Studying for exams

Ziek tijdens tentamens

Als je door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent aan een tentamen deel te nemen, kun je het gemiste tentamen inhalen tijdens de reguliere herkansing. Zijn er bijzondere omstandigheden dan kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator.

Consequenties tentamens als gevolg van het coronavirus

Kun je vlak van tevoren niet meer naar de campus komen vanwege een coronabesmetting, verplichte quarantaine of wachttijd voor een test,  dan vragen we verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven. 

Ben je door ziekte of quarantaine niet in staat een tentamen te maken, dan geldt de standaardprocedure van jouw faculteit: je kunt het gemiste tentamen inhalen bij de reguliere herkansing. Zie de regels van je eigen faculteit verder op deze pagina. 

Als er bijzondere omstandigheden zijn, neem dan contact op met de onderwijscoördinator.

Uitzondering: inhaalmogelijkheid voor door corona gemiste december 2021/januari 2022 tentamens

Als je door coronagerelateerde redenen in december 2021 of januari 2022 niet naar de campus kon komen en de eerste fysieke tentamengelegenheid hebt gemist en de tweede gelegenheid niet met een voldoende hebt afgerond kun je een verzoek indienen voor een inhaalmogelijkheid. Let op: dit verzoek kan alleen nog ingediend worden door studenten, waarbij de tweede gelegenheid in maart of april 2022 plaatsvindt of plaatsvond.

Let op: dit is een uitzonderlijke regeling en geldt alleen als je tussen 19 november 2021 en 18 februari 2022 een tentamen hebt gemist door coronagerelateerde redenen. Dit in verband met strengere quarantaine voorschriften. Voor tentamens vóór 19 november 2021 of ná 18 februari 2022 geldt deze regeling niet. 

Je kunt een verzoek indienen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt in december 2021/januari 2022 de eerste fysieke gelegenheid van een tentamen op de campus gemist door quarantaine vanwege corona(klachten) bij jezelf of een huisgenoot; én
  • Je hebt deelgenomen aan de herkansing in april/maart 2022 (tweede gelegenheid); én
  • Je hebt het tentamen niet met een voldoende afgerond.

Om een verzoek in te dienen vragen we je om dit formulier in te vullen. Zorg dat het formulier uiterlijk 20 werkdagen na de tweede gelegenheid van het tentamen ingediend is. Vul het formulier in zodra je je cijfer voor de tweede gelegenheid hebt ontvangen om zeker te weten dat je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Jouw verzoek wordt beoordeeld, waarna je geïnformeerd wordt over het vervolg. Op welke manier en wanneer de toegekende inhaalmogelijkheden plaatsvinden, wordt per faculteit en per vak bepaald en gecommuniceerd.

  • Wat als ik de inhaalmogelijkheid mis? Er wordt maar één inhaalmogelijkheid geboden, als je deze mist is er niet nog een extra inhaalmogelijkheid.
  • Geldt de inhaalmogelijkheid ook voor een gemist tentamen in oktober of eerder? Nee, deze inhaalmogelijkheid is alleen van toepassing op tentamens die zijn geroosterd tussen 19 november 2021 en 18 februari 2022. Dit in verband met het ingaan van strengere quarantaine voorschriften per 19 november.
  • Kan ik als ik mijn tentamen reeds met een voldoende heb afgerond alsnog deelnemen aan een inhaalmogelijkheid? Nee, dit is niet mogelijk. De inhaalmogelijkheid is bedoeld om te voorkomen dat studenten studievertraging oplopen. Als je al een voldoende hebt behaald voor het tentamen kun je dit bij de eerstvolgende reguliere gelegenheid herkansen.
  • Wat als ik Exchange student ben? Als je Exchange student bent en in het tweede semester in het buitenland verblijft en je wil in aanmerking komen voor een inhaalmogelijkheid, maar je kunt deze niet op de campus maken, kun je een verzoek indienen bij jouw examencommissie in plaats van het formulier in te vullen.
  • Wat als ik in quarantaine zit/zat i.v.m. een reis in plaats van corona(klachten)? Als je te kort voor een tentamen naar Nederland komt en daardoor in quarantaine zit kom je niet in aanmerking voor een inhaalmogelijkheid. De beleidslijn dat tentamens op de campus worden georganiseerd is tijdig bekendgemaakt en het is de verantwoordelijkheid van een individuele student om op tijd in Nederland te zijn.

Elke faculteit heeft eigen regels met betrekking tot het annuleren van een aanmelding tot schriftelijke toetsen en midterms. Raadpleeg de Regels en Richtlijnen van je faculteit voor meer informatie.

Regels per faculteit:

Economics and Management

Bericht je onderwijscoördinator enkel als je door het missen van een toets ernstige studievertraging gaat oplopen.

Humanities and Digital Sciences
Law

Er zijn per collegejaar twee tentamengelegenheden per jaar. Wanneer je niet kan deelnemen aan de ene tentamengelegenheid, dan maak je gebruik van de andere tentamengelegenheid. Bijzondere omstandigheden zoals ziekte of zich plotseling voordoende problemen in de persoonlijke sfeer geven geen recht op een vervangend tentamen. Slechts in zeer uitzonderijke situaties kan er in individuele gevallen door de examencommissie worden afgeweken van deze regel.

Wanneer er sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden of in het geval van een chronische ziekte, dan kan het zijn dat je niet aan alle tentamenkansen mee kan doen en dat je je studieplanning moet aanpassen. De onderwijscoördinator kan je hierbij behulpzaam zijn.

Social and Behavioral Sciences

Als je door bijzondere omstandigheden niet kan of hebt kunnen deelnemen aan de aangeboden tentamenkansen, dan geeft dat geen recht op een vervangend tentamen: daarom zijn er twee tentamengelegenheden per jaar. Wanneer je in een collegejaar niet deelneemt aan de eerste aangeboden tentamengelegenheid, maak je gebruik van de andere tentamengelegenheid. Bijzondere omstandigheden zoals ziekte of zich plotseling voordoende problemen in de persoonlijke sfeer leiden niet tot een vervangend tentamen. Slechts in zeer uitzonderijke situaties kan er in individuele gevallen worden afgeweken van deze regel.

Wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden of wanneer je een chronische ziekte hebt, moet je je studieplanning aanpassen. De onderwijscoördinator kan je hierbij behulpzaam zijn.

Catholic Theology