Studying for exams

Ziek tijdens tentamens

Als je door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent aan een tentamen deel te nemen, kun je het gemiste tentamen inhalen tijdens de reguliere herkansing. Zijn er bijzondere omstandigheden dan kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator.

Elke faculteit heeft eigen regels met betrekking tot het annuleren van een aanmelding tot schriftelijke toetsen en midterms. Raadpleeg de Regels en Richtlijnen van je faculteit voor meer informatie.

Regels per faculteit:

Economics and Management

Bericht je onderwijscoördinator enkel als je door het missen van een toets ernstige studievertraging gaat oplopen.

Humanities and Digital Sciences

Als je door bijzondere omstandigheden niet kan of hebt kunnen deelnemen aan de aangeboden tentamenkansen, dan geeft dat geen recht op een vervangend tentamen: daarom zijn er twee tentamengelegenheden per jaar. Wanneer je in een collegejaar niet deelneemt aan de eerste aangeboden tentamengelegenheid, maak je gebruik van de andere tentamengelegenheid. Bijzondere omstandigheden zoals ziekte of zich plotseling voordoende problemen in de persoonlijke sfeer leiden niet tot een vervangend tentamen. Slechts in zeer uitzonderijke situaties kan er in individuele gevallen worden afgeweken van deze regel.

Wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden of wanneer je een chronische ziekte hebt, moet je je studieplanning aanpassen. De onderwijscoördinator kan je hierbij behulpzaam zijn.

Law

Er zijn per collegejaar twee tentamengelegenheden per jaar. Wanneer je niet kan deelnemen aan de ene tentamengelegenheid, dan maak je gebruik van de andere tentamengelegenheid. Bijzondere omstandigheden zoals ziekte of zich plotseling voordoende problemen in de persoonlijke sfeer geven geen recht op een vervangend tentamen. Slechts in zeer uitzonderijke situaties kan er in individuele gevallen door de examencommissie worden afgeweken van deze regel.

Wanneer er sprake is van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden of in het geval van een chronische ziekte, dan kan het zijn dat je niet aan alle tentamenkansen mee kan doen en dat je je studieplanning moet aanpassen. De onderwijscoördinator kan je hierbij behulpzaam zijn.

Social and Behavioral Sciences

Als je door bijzondere omstandigheden niet kan of hebt kunnen deelnemen aan de aangeboden tentamenkansen, dan geeft dat geen recht op een vervangend tentamen: daarom zijn er twee tentamengelegenheden per jaar. Wanneer je in een collegejaar niet deelneemt aan de eerste aangeboden tentamengelegenheid, maak je gebruik van de andere tentamengelegenheid. Bijzondere omstandigheden zoals ziekte of zich plotseling voordoende problemen in de persoonlijke sfeer leiden niet tot een vervangend tentamen. Slechts in zeer uitzonderijke situaties kan er in individuele gevallen worden afgeweken van deze regel.

Wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden of wanneer je een chronische ziekte hebt, moet je je studieplanning aanpassen. De onderwijscoördinator kan je hierbij behulpzaam zijn.

Catholic Theology