Adviseurs en begeleiding

Studentenpsychologen

Waarvoor kun je bij de studentenpsychologen terecht?

De hulp van de studentenpsychologen is laagdrempelig en kortdurend. Studentenpsychologen bieden doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen en levensfase gebonden persoonlijke problemen. De studentenpsychologen bieden dus begeleiding bij problemen die de studie direct raken.

Voor wie?

Alle studenten die staan ingeschreven bij Tilburg University kunnen gebruik maken van de diensten van de studentenpsychologen. 

Wanneer (direct) naar de huisarts?

Als je langdurige of meer gespecialiseerde hulpverlening nodig hebt, maak dan een afspraak bij je huisarts. Wanneer je nog geen huisarts in Tilburg hebt, kijk dan op deze pagina.

Langdurige of meer gespecialiseerde hulp is bijvoorbeeld nodig wanneer je klachten urgent of ernstig zijn, zoals bij suïcidaliteit. Tevens is meer gespecialiseerde hulp nodig wanneer meerdere problemen gelijktijdig bestaan, op verschillende levensgebieden, of gedurende langere tijd (bijvoorbeeld angst of depressie reeds aanwezig voor de start van je studie). In dat geval zal ons advies altijd zijn om direct contact op te nemen met je huisarts en vragen om een verwijzing voor intensievere en meer op die problemen toegespitste psychologische hulp buiten de universiteit.

Werkwijze

Als je in gesprek wilt gaan met een studentenpsycholoog, kun je hier het aanmeldformulier invullen. Als je je hebt aangemeld via het digitaal aanmeldformulier, krijg je doorgaans binnen 5 werkdagen per e-mail een reactie van (een van) de studentenpsychologen.

Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn er een aantal mogelijkheden. Soms is eenmalig advies en het geven van informatie voldoende. In andere gevallen wordt verwezen naar een van de workshops of trainingen. Ook is een kortdurend, individueel begeleidingstraject mogelijk (gemiddeld 3 gesprekken).

Het kan ook nodig zijn dat er een doorverwijzing plaatsvindt naar andere instanties, voor meer specialistische of langer durende hulp. In zulke gevallen heb je ook altijd een verwijzing nodig van je huisarts (zie tevens hierboven bij “wanneer (direct) naar de huisarts?”).

Het advies (via e-mail) naar aanleiding van je aanmeldformulier is kosteloos. Individuele gesprekken bij de studentenpsycholoog kosten 25 euro per traject van drie gesprekken. De kosten van workshops of trainingen variëren, afhankelijk van de duur ervan. Dit staat bij de workshops of trainingen aangegeven.

Andere begeleiders op de universiteit

Neem contact met de studentendecaan, als de problematiek van invloed is op je studievoortgang. Zie ook: meldingsplicht bijzondere omstandigheden.

Verder kan je met de onderwijscoördinator bespreken hoe je een realistische studieplanning maakt, bijvoorbeeld als je tijdelijk wat minder hooi op je vork kan nemen.

Privacy

De studentenpsychologen zijn GZ-psychologen geregistreerd in het BIG-register en aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en werken dus ook volgens de professionele code die binnen deze beroepsvereniging is vastgelegd.

De Studentenpsychologen

De studentenpsychologen aan Tilburg University zijn:

Aquarius, A.E.A.M.
Name dr. A.E.A.M. (Annelies) Aquarius
Division Academic Support
Student Development
Position Studentenpsycholoog
Room A 106
Phone +31 13 466 2216
E-mail a.e.a.m.aquarius@tilburguniversity.edu

Aanwezig: Dinsdag / donderdag / vrijdag (8:45 – 14:45 u)

Haarbosch, J.M.
Name drs. J.M. (Jos) Haarbosch
Division Academic Support
Student Development
Position Studentenpsycholoog
Room A 104
Phone +31 13 466 2847
E-mail j.m.haarbosch@tilburguniversity.edu

Aanwezig: maandag, woensdag en donderdag


Laarhoven, M.M.P. van
Name drs. M.M.P. (Margreet) van Laarhoven
Division Academic Support
Student Development
Position Studentenpsycholoog
Room A
Phone +31 13 466 2038
E-mail m.m.p.vanlaarhoven@tilburguniversity.edu
Aanwezig op maandag,
dinsdag en donderdag.