Tilburg University logo statue

Strategisch Plan Tilburg University

Tilburg University legt eenmaal in de vier jaar haar strategisch beleid vast in een strategisch plan. Het is een plan-op-hoofdlijnen. Het plan formuleert ambities voor onze drie primaire processen onderwijs, onderzoek en het genereren van impact – en een strategie en doelstellingen op het gebied van groei, onze locatie, cultuur en governance en een excellente bedrijfsvoering. 

2018-2021

Het Strategisch Plan 2018-2021 is het geconsolideerde resultaat van een gezamenlijk proces waarbij uitgebreid overleg gevoerd is met interne en externe stakeholders om tot een breed gedragen visie en strategie te komen voor de toekomst van de universiteit.

 Check de One-Page Strategy   Download het Strategisch Plan 2018-2021