Roel Teeuwen

Natuur-cultuur (1982, beton)
Voorzijde Academia Building

Roel Teeuwen - Natuur-cultuur (1982)

In het begin van de jaren ’80 werd het toen zo genoemde ‘sociaal cluster’ gebouwd, het nieuwe onderkomen voor de faculteit Sociale Wetenschappen. In het lage gedeelte van het gebouw plaatste architect Geerts van Kraaijvanger architecten een patio. Zo’n binnentuin kom je vaker tegen op de campus, ook het Cobbenhagengebouw, het gebouw van TIAS Businesschool en CUBE kennen binnentuinen. Ze verwijzen naar kloostertuinen en naar de binnentuinen van de klassieke oudheid, plaatsen waar mensen studeerden en filosofeerden.

Voor die binnentuin ontwierp beeldhouwer Roel Teeuwen (1944) een beeld dat bestaat uit betonnen elementen die organisch van vorm zijn. Het beeld kreeg de titel ‘natuur-cultuur’ en het is een uitstekend voorbeeld van het werk dat Teeuwen voor vele openbare ruimtes in binnen- en buitenland maakte. Zelf zegt hij daarover: “Vanuit een vormentaal die aan de natuur ontleend is wordt gezocht naar algemeen geldende principes van organische vormgeving. Deze algemene principes leiden tot archetypen, oerprincipes van vormgeving, die je in de meest diverse vormen van leven tegenkomt en waarin zowel visuele- als taktiele elementen wezenlijk zijn. Als gevolg van deze algemene geldigheid kom je deze beeldtekens tegen in alle culturen, waar zij, als gevolg van de functie, steeds een andere betekenisdrager zijn. Vanuit hun oorsprong worden deze vormen, over alle culturele bepaaldheid heen, tot symbolen van verbondenheid van mens met aarde.”

Het werk kreeg een plaats voor het Academiagebouw, omdat het goed past in de collectie van de universiteit, waar de relatie tussen natuur en cultuur op meerdere manieren aan de orde wordt gesteld. Deels komt dat doordat veel van de kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden zich door die relatie laten inspireren, deels is het terug te voeren op een klassiek adagium dat niets aan betekenis heeft ingeboet: Natura Artis Magistra. De natuur als leermeesteres voor de artes - kunst én wetenschap.

In 2023 verhuisde het werk van de binnentuin van het voormalig Prisma Building naar de voorzijde van het Academia Building.

Nieuwsgierig naar de andere kunstwerken op de campus? Ga op onderzoek via de digitale plattegrond van Campuskunst.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.