Honory doctorates 2002

Prof. Sabina Leonelli

Erepromotor prof. dr. Maureen Sie – 2023 - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Sabina Leonelli

Prof. Sabina Leonelli (Hoogleraar Philosophy and History of Science aan University of Exeter) ontving een eredoctoraat vanwege haar academische verdiensten, met name op het terrein van de impact van Big- en Open Data op onderzoek. Zij heeft diverse rollen vervuld om als expert en ambassadeur de dialoog met wetenschappers en overheden te voeren. Haar werk verbindt de Humanities en Digital Sciences en is daarmee ook nauw verbonden met het profiel dat we ook binnen onze universitaire strategie nastreven. Ze is ervan overtuigd dat we ons meer bewust moeten worden van de rol die technologische ontwikkelingen kunnen spelen.

Leonelli: "De grote uitdaging is het herdefiniëren van het idee van "duurzame technologie", op zoek naar hulpmiddelen en sociale structuren die zowel rechtvaardig als milieuvriendelijk zijn en die ons mensen kunnen helpen om de implicaties van onze interventies beter te begrijpen. Dit is waar progressieve academische instellingen een unieke rol kunnen spelen, door sectoren en sociale groepen te verbinden en door onderzoek en onderwijs te bevorderen dat op de lange termijn ten goede kan komen aan onze planeet en verder gaat dan alleen het nastreven van financiële winst. Ik begrijp dat Tilburg University deze waarden tot haar kerntaak heeft gemaakt en ik ben trots en dankbaar dat ik hier nu bij ben betrokken."

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.