Honory doctorates 2002

Prof. mr. B.W. (Benedict) Kingsbury

Erepromotor prof. dr. A.C.M. Meuwese - 2016 - Tilburg Law School

De in Nederland geboren Benedict William Kingsbury (1961) groeide op in Nieuw-Zeeland waar hij rechten studeerde aan Canterbury University, Christchurch en Oxford University. Hij promoveerde daar in 1999, was er docent voordat hij werd benoemd aan de New York University Law School.

Prof. Benedict Kingsbury

Kingsbury is in New York vice-decaan en directeur van the Institute for International Law and Justice. Hij staat bekend als een belangrijk academicus op het terrein van de rechten van de inheemse bevolkingen, rechtsgeschiedenis en regulering.

Zijn publicaties en theorievorming hebben verder betrekking op onderwerpen als internationaal recht, internationale politiek en rechtsgeschiedenis. Hij publiceerde over een groot aantal onderwerpen, zoals over Hugo de Groot en de VN. Tot zijn boeken behoren titels als “Megaregulation (the TPP), and Global Hybrid and Private Governance”, “The Quiet Power of Indicators: Measuring Governance, Corruption, and Rule of Law” en “Governance by Indicators: Global Power Through Quantification and Rankings”.

Tussen 2013 en 2018 was hij joint Editor in Chief of the American Journal of International Law.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.