Honory doctorates 2002

Dr. Rensis Likert

Erepromotor prof. dr. A. Oldendorff - 1967 – Faculteit Sociale Wetenschappen

Rensis Likert (Cheyenne, 1903 – Ann Arbor, 1981) werd geboren in de Amerikaanse staat Wyoming, waar zijn vader ingenieur was bij de Union Pacific Railroad. Na zijn opleiding tot ingenieur ging hij aan het werk bij deze spoorwegmaatschappij.

Prof. dr. L. Likert

Tijdens de staking van 1922 zag hij dat de communicatie tussen de twee partijen niet goed verliep. Dit maakte dermate veel indruk op hem dat hij organisaties en hun gedrag ging bestuderen.

Likert studeerde sociologie en psychologie en was verbonden aan het instituut of Social Research van de University of Michigan, waar hij diverse boeken schreef over management en stijlen van management. Hij is vooral bekend geworden door zijn onderzoek van managementstijlen en door de ontwikkeling van de naar hem genoemde Likertschaal en het Linking pinmodel.

Rensis Likert ontwikkelde vanaf 1932 (het jaar van zijn promotie) die Likertschaal, een doorgaans schriftelijke methode om moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen behandelen op intervalmeetniveau. Het gebruik van Likertschalen is vooral in de psychologie en sociale wetenschappen nog steeds erg populair. De boeken die Likert heeft geschreven waren van 1960 tot 1970 erg populair in Japan en de impact die ze hebben gehad, kan nu nog in Japanse organisaties worden waargenomen.

Bij zijn eredoctoraat stonden al drie belangrijke boektitels op zijn naam, Some applications of behavioural research (1957), New patterns of management (1961) en Human organization (1967). Centraal aspect van zijn theorieën is dat toezicht houden op de werknemer productiever is dan werkgerichte toezicht. Hoe meer er op het werk toezicht wordt gehouden hoe minder arbeidsproductief de werknemer wordt.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.