Honory doctorates 2002

Prof. mr. Dineke de Groot

Erepromotoren prof. mr. Stéphanie van Gulijk en prof. mr. Reinout Wibier – 2023- Tilburg Law School

Dineke de Groot

Prof. mr. Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, ontving het eredoctoraat vanwege haar uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten en academische prestaties op het terrein van de verbinding van rechtspraak en samenleving. Zij is de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad en is sinds 2011 bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit. De Groot ontving het eredoctoraat omdat zij zich buitengewoon ingespannen heeft om de verbinding tussen de rechterlijke macht en de samenleving te versterken. Ze heeft oog voor de positie van de zwakkere partij in de samenleving en verdedigt tegelijkertijd zelfverzekerd het belang, de positie en rol van rechtspraak en het recht in de samenleving. Zeker met het oog op de huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals polarisatie en twijfels over het vermogen van de overheid om alle problemen op te lossen, is dit essentieel voor het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Daarnaast spant zij zich in voor verbetermogelijkheden en de kansen van digitalisering binnen de rechtspraak.

Erepromotoren Van Gulijk en Wibier: “Met het verlenen van een eredoctoraat aan prof. De Groot onderstreept de universiteit de verbondenheid tussen de academische bestudering van het recht en de rechtspraak. Beide hebben elkaar nodig en dragen ieder op hun eigen wijze bij aan het noodzakelijke vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Prof. De Groot zet zich haar hele carrière al in voor het behoud van vertrouwen in de rechterlijke macht, iets wat in tijden van polarisatie steeds belangrijker wordt.”

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School: “We zijn er trots op om een eredoctoraat te mogen uitreiken aan Dineke de Groot. Dit sluit aan bij onze inhoudelijk stevige juridische traditie en slaat tegelijk een brug naar het recht van de toekomst waarin juristen open staan voor meer invloeden en disciplines en betrokken zijn bij maatschappelijke verandering zonder hun eigenheid en onafhankelijke positie te verliezen.”

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.