Honory doctorates 2002

Prof. James Gross

Erepromotor prof. dr. Tom Smeets - 2022 – Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Prof. James Gross (hoogleraar Psychology aan Stanford University) is directeur van het Stanford Psychophysiology Lab. Gross heeft de basis gelegd van de moderne emotieregulatie theorie.

Eredoctoraat James Gross

Zijn procesmodel van emotieregulatie heeft geleid tot onderzoek in veel gebieden, waaronder affectieve wetenschap, klinische wetenschap, politicologie en business. Gross' onderzoek richt zich specifiek op emoties, emotiecoherentie en emotieregulatie strategieën in gezonde en klinische populaties.

Hij heeft talrijke onderzoeksprijzen ontvangen van onder meer de American Psychological Association (APS) en de Society for Psychophysiological Research (SPR). Hij ontving ook diverse onderwijsprijzen, waaronder de Walter J. Gores Award for Excellence in Teaching. Het eredoctoraat wordt uitgereikt in het kader van vijftig jaar onderzoek en onderwijs in de psychologie aan Tilburg University. Prof. Tom Smeets, hoogleraar Klinische psychologie, heeft hem als erepromotor voorgedragen.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.