Honory doctorates 2002

Dr. C.A. (Cees) van den Beld

Erepromotor prof. dr. D.J. Schouten - 1972 – Faculteit Economische Wetenschappen

Cornelis Antonius van den Beld (Den Haag, 1923 - 2003) studeerde economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam. In 1948 trad hij in dienst bij het Centraal Planbureau (CPB), dat een jaar eerder was opgericht.

Dr. C.A. van den Beld

Sinds de oprichting speelt het planbureau een niet meer weg te denken rol bij de voorbereiding en coördinatie van het financieel-economische beleid in Nederland. Van den Beld bleef tot 1984 verbonden aan het planbureau, vanaf 1966 als directeur. In die periode was hij ook buitengewoon hoogleraar economie aan de Erasmusuniversiteit, zijn alma mater.

Zijn opvolger bij het CPB, De Ridder, zei in NRC bij het overlijden van Van den Beld dat “hij de grondslag voor een samenhangende analyse van conjunctuur en structuur in de economische modellen'' heeft gelegd. Hoogleraar Ton van Schaik schreef in 2012 over het CPB dat het de eerste decennia vooral periodieke ramingen voor de korte termijn maakte, en “een enkele keer ook vergezichten voor de lange termijn” of “toekomstverkenningen voor een periode van 20-30 jaar of langer” die als kenmerk hebben dat ze “de plank altijd misslaan omdat de trends uit het recente verleden, onterecht, worden doorgetrokken.”

In 1984, op 61-jarige leeftijd, verliet Van den Beld het CPB. “Ik kon het woord financieringstekort niet meer horen'', zei hij in 1996 tegen het werkgeverstijdschrift Forum. De les die hij trok uit zijn beleidsadviserende carrière: de toekomst kan wel worden afgetast, maar niet voorspeld.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.