Honory doctorates 2002

Dr. G.A. (Geert) van Oorschot

Erepromotor prof. dr. H. Verdaasdonk - 1986 – Faculteit der Letteren

Gerardus Adriaan (Geert) van Oorschot (Vlissingen, 1909 – Baambrugge, 1987) was een Nederlands uitgever en schrijver. Na het behalen van zijn HBS-diploma werkte Van Oorschot enige tijd als havenarbeider in Rotterdam.

Dr. G.A. van Oorschot

In die tijd radicaliseerde hij en schreef revolutionair getinte gedichten. Hij debuteerde als dichter onder zijn eigen naam in Links Richten met socialistische verzen. Na een periode als vertegenwoordiger van uitgever A.A.M. Stols trad hij in 1939 in dienst bij uitgever Emanuel Querido. Kort na de bevrijding vestigde Van Oorschot zich als zelfstandig uitgever in Amsterdam.

Het literair fonds bestond uit auteurs als Multatuli, Couperus, Leopold, Ter Braak en Du Perron, Hermans en Reve en W.F. Hermans. Literaire kwaliteit stond voor Van Oorschot steeds voorop en hij schuwde daarbij zakelijk risico niet. Voor zijn verdiensten als uitgever ontving Van Oorschot in 1977 de Laurens Janszoon Costerprijs.
Het eredoctoraat in de letteren – bij gelegenheid van het eerste lustrum van de faculteit - werd hem verleend wegens zijn 'uitstekende verdiensten als ondernemer waarmee hij een belangrijk blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse literatuur'. Volgens zijn erepromotor was daarmee bewezen dat zakelijke en artistieke overwegingen niet strijdig hoeven te zijn.

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.