Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Nieuws Economie en Management

 • 07-12-2017Persbericht

  Fundamentele keuzen zijn nodig voor een toekomstbestendig sociaal stelsel
  Oratie prof. dr. Daniël van Vuuren

  PERSBERICHT 7 december 2017 - Nederland is een van de welvarendste landen aller tijden, met een van de best ontwikkelde socialezekerheidsstelsels ooit bedacht. Dat neemt niet weg dat het altijd effectiever en efficiënter kan. Om het stelsel van de sociale zekerheid toekomstbestendig te maken zijn fundamentele keuzen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de flexibele arbeidsmarkt – de steeds grotere groep zzp’ers en het stijgende aandeel tijdelijke contracten, nulurencontracten en payrollers. Lees meer

 • 06-12-2017Direct link

  Peter Kooreman: werken 'nudges' om een gezonde leefstijl te stimuleren?

 • 24-11-2017Nieuws

  Student Operations Research Stefan den Eikelder dubbele winnaar
  Stefan den Eikelder stond reeds in de schijnwerpers tijdens de Education Bazaar 2017, waar hij de Tilburg University Best Master Thesis prize uitgereikt kreeg. Maar de erkenning voor zijn master thesis komt nu ook van buiten de universitaire muren. Onlangs werd bekend dat hij de prestigieuze Philips Data Science in Healthcare Prize heeft gewonnen. De prijs werd op 27 november uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Lees meer

 • 22-11-2017Direct link

  Tilburgse hoogleraren op BNR Nieuwsradio: Wetenschappers moeten voor impact zorgen
  'We proberen met de kennis en het onderzoek bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen', vertelt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, op BNR Nieuwsradio. 'Dat deden we al, maar we gaan dat nu met een visie en organisatie doen en we gaan het daadwerkelijk benoemen als functie.' Lees meer

 • 21-11-2017Nieuws

  Sylvester Eijffinger: opkoopprogramma ECB mislukt, mandaat overschreden
  De verkiezing van Trump is voor aandelen en rentes belangrijker geweest dan het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat stelt Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie. De ECB heeft voor zo’n drie tot vier triljoen euro aan obligaties op de balans staan, dus een renteverhoging levert al snel vermogensverlies op. De ECB heeft derhalve geen haast met de afbouw van het programma. De ECB had de opkoop nooit moeten opstarten, aldus Eijffinger, want onnodig, inefficiënt en zelfs verboden. Lees meer

 • 20-11-2017Persbericht

  AOW-leeftijd moet geleidelijk omhoog naar 69 jaar
  PERSBERICHT 20 november 2017 - De politiek heeft ingezet op een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021. Daarna zal de verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de toename van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Econoom Willem Heeringa stelt dat de AOW-leeftijd geleidelijk tot minstens 69 jaar in 2040 zou moeten worden verhoogd. Dat blijkt uit zijn onderzoek waarop hij op 24 november promoveert aan Tilburg University. Lees meer

 • 17-11-2017Nieuws

  Frans de Ruiter wint '2017 INFORMS Optimization Society Student Paper Prize'
  PhD student Frans de Ruiter (TiSEM) heeft de prestigieuze '2017 INFORMS Optimization Society Student Paper Prize' gewonnen voor zijn thesis "Duality in Two-Stage Adaptive Linear Optimization: Faster Computation and Stronger Bounds”, co-auteur Dimitris Bertimas (MIT). Lees meer

 • 15-11-2017Persbericht

  Belangenverstrengeling bij AD haringtest: testpanel heeft alle schijn tegen
  PERSBERICHT 15 november 2017 - Vishandels die hun haring betrekken bij een leverancier waar het AD testpanel zakelijke belangen in heeft krijgen van dit panel een aanzienlijk hogere score. Het gaat om gemiddeld een 9,1 voor vishandels mét deze leverancier tegen gemiddeld een 5,5 voor vishandels zónder deze leverancier (op een schaal van 0 tot 10). De hogere score is vooral te danken aan een subjectief oordeel over de kwaliteit van schoonmaken van de haring en een subjectief oordeel over de rijping van de haring. Minder of niet belangrijk voor het verschil zijn objectief meetbare factoren zoals temperatuur en gewicht van de haring. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van de AD haringtest van dit en vorig jaar door Ben Vollaard van Tilburg University. Lees meer

 • 14-11-2017Nieuws

  Bart Beerens wint tweede prijs BZK-scriptieprijs
  Met zijn masterthesis 'Board diversity and performance in the extraordinary world of water management' heeft Bart Beerens de tweede plek verworven in de BZK-sciptieprijs. Deze prijs, die is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt uitgereikt aan degene die de meest originele en beleidsrelevante scriptie op het terrein van 'werken in het openbaar bestuur' geschreven heeft. Lees meer

 • 09-11-2017Nieuws

  Elisabeth Kempf wint KVS-penning voor beste proefschrift in de economische wetenschap
  Dr. Elisabeth Kempf heeft de KVS-penning gewonnen voor het beste proefschrift in de economische wetenschap in de periode 2014-2017. Zij krijgt de prijs van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde (KVS) voor haar proefschrift ‘Essays in corporate finance and financial intermediation’, waarop zij in juni 2016 bij prof. dr. Olivier Spalt is gepromoveerd aan Tilburg University. Eerder dit jaar won zij ook al de J.C. Ruigrok Prijs 2017. Lees meer

 • 05-11-2017Persbericht

  Ontwerp bankbiljet kan veel gebruiksvriendelijker en eigentijdser
  PERSBERICHT 5 nov. 2017 - Bankbiljetten kunnen gebruiksvriendelijker ontworpen worden. Ontwerpers van nieuwe (euro)biljetten zullen geïnspireerd raken door het proefschrift van Hans de Heij, waarin hij innovatieve concepten ontwikkelt voor een denkbeeldige munteenheid MAX (Money of Area X). Op dinsdag 7 november verdedigt De Heij, ontwerpmanager bankbiljetten bij De Nederlandsche Bank, zijn promotieonderzoek. Lees meer

 • 03-11-2017Nieuws

  Verandert de samenleving door online streaming?
  Consumenten maken in toenemende mate gebruik van streamingproducten. Zo groeien abonnementen op gestreamde muziek (denk aan Spotify, Apple Music) ten koste van de aanschaf ervan (bijvoorbeeld via iTunes). Er is nog maar weinig bekend over hoe online streaming de consumptie van digitale goederen zoals muziek verandert. Tijdens de Nacht van de Wetenschap op 6 oktober 2017 gaf Hannes Datta toelichting over de gevolgen van muziekstreaming voor consumenten, verkopers en artiesten Lees meer

 • 02-11-2017Nieuws

  Rutte III: kunnen de nieuwe klimaatambities worden gehaald met oud gereedschap?
  Het nieuwe regeerakkoord is ambitieus. De broeikasgasemissies moeten in 2030 met 49% omlaag ten opzichte van 1990. Dat is een grote extra stap ten opzichte van de vorige doelstelling. Het klimaatprobleem wordt serieus genomen; het vorige kabinet begon er al mee, en het nieuwe kabinet gaat met frisse moed verder. Maar, er is een belangrijke kanttekening. Het kabinet verandert niet veel aan de gereedschapskist, en het is de vraag of de ambities haalbaar zijn met oud gereedschap. Lees meer

 • 01-11-2017Persbericht

  Waarom het verspreiden van nieuwe ideeën vaak niet lukt
  PERSBERICHT 1 november 2017 - Wanneer zijn creatieve ideeën zowel nieuw als nuttig? Doorgaans zien we alleen de succesverhalen, waardoor het moeilijk is om te concluderen of nieuwe ideeën doorgaans ook écht nuttiger zijn dan ideeën die een meer marginale vernieuwing omvatten. Recent onderzoek laat zien dat niet zozeer de nuttigheid als wel sociale factoren bepalen of nieuwe ideeën succesvol zijn. Lees meer

 • 25-10-2017Persbericht

  Tilburg University benoemt Stan Stevens en Ton Stevens tot hoogleraar vennootschapsbelasting
  PERSBERICHT 25 okt. 2017 - Prof. dr. S.A. (Stan) Stevens en prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens zijn per 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg School of Economics and Management. Zij volgen samen prof. dr. Jan van der Geld op, die eind 2016 met emeritaat ging. Lees meer

 • 24-10-2017Persbericht

  Stephan Hollander benoemd tot hoogleraar Financial Accounting
  PERSBERICHT 24 oktober 2017 - Stephan Hollander is met ingang van 1 oktober benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Financial Accounting. Hollander is verbonden aan het departement Accountancy van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University. Lees meer

 • 17-10-2017Persbericht

  Grotere vermogensongelijkheid door liberaal woonbeleid in Nederland
  PERSBERICHT 17-10-2017 De stimulering van het eigenwoningbezit door de overheid zoals in Nederland, heeft geleid tot een ongelijkere woonvermogensverdeling. Een blik over de grens leert dat een her-regulering van de hypotheekmarkt, het minder vastgoed-afhankelijk maken van de economie (Rijksbeleid) en het terugdringen van ruimtelijke ongelijkheid (lokaal beleid) kan bijdragen aan het verkleinen van de vermogensongelijkheid. Daarbij hoeft de betaalbaarheid van het wonen niet onder druk komen te staan. Dat concludeert Barend Wind, die vrijdag 20 oktober promoveert.
  Lees meer

 • 11-10-2017Nieuws

  Pierson Penning voor prof. Arie Kapteyn
  Prof. Arie Kapteyn, oud-decaan van de Tilburg School of Economics and Management en oprichter van Center for Economic Research aan Tilburg University, heeft op 10 oktober de Pierson Penning ontvangen uit handen van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Hij ontving de Pierson Penning 2017 samen met prof. Bernard van Praag. Lees meer

 • 10-10-2017Direct link

  Jochem de Bresser wint de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor wiskunde
  Jochem de Bresser heeft de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2017 gewonnen. Minister Bussemaker (OCW) reikte de prijs aan hem uit voor het onderzoek waarop met zijn in 2013 promoveerde aan het Center for Economic Research aan Tilburg University. “Het proefschrift is wetenschappelijk en maatschappelijk van zeer grote waarde, hebben al de nodige impact gehad en zullen dat ook in de nabije toekomst zeker nog hebben,” aldus juryvoorzitter prof. Jan Kiviet. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt in de Oude Kerk te Voorburg. Lees meer

 • 09-10-2017Persbericht

  Op basis van een LinkedIn profiel kun je iemands persoonlijkheid inschatten
  PERSBERICHT 9 oktober 2017 - Werkgerelateerde sociale netwerken (zoals bijvoorbeeld LinkedIn) worden vaak gebruikt door recruiters om nieuwe werknemers te vinden, omdat het informatie over scholing of werkervaring bevat. Maar kun je ook iemands persoonlijkheid eruit afleiden? Lees meer

 • 05-10-2017Nieuws

  Tilburg School of Economics and Business 5e in top Business Schools THE
  De Times Higher Education waardeert de Tilburg School of Economics & Business op een vijfde plaats in de top van universiteiten én business schools in Europa en nummer 21 in de wereld. Lees meer

 • 02-10-2017Persbericht

  Evenwichtige zetelverdeling hindert besluitvorming waterschappen
  PERSBERICHT 2 oktober 2017 - De roep vanuit de samenleving om meer efficiëntie en lagere belastingdruk, maar ook klimaatverandering en extreme weersomstandigheden vereisen van waterschappen dat zij met organisatorische veranderingen en innovatieve oplossingen komen. Uit onderzoek van promovendus Koen van den Oever komt echter naar voren dat er factoren zijn die besluitvorming en innovatie in de weg staan. Een van die factoren is de zetelverdeling binnen het waterschap: hoe evenwichtiger de zetelverdeling binnen het waterschap is, hoe politieker de besluitvorming is. Lees meer

 • 29-09-2017Nieuws

  Recente studie: Etnische discriminatie is ook een kwestie van smaak
  Recent onderzoek van Elena Cettolin en Sigrid Suetens (TiSEM) toont aan dat etnische discriminatie niet noodzakelijk een gevolg is van ‘stereotypering’, maar ook een kwestie kan zijn van ‘smaak’. Lees meer

 • 29-09-2017Nieuws

  € 250.000 voor onderzoek naar Data Science oplossingen voor pensioen
  De directie van wetenschappelijk instituut en kennisnetwerk Netspar heeft € 250.000 toegekend voor een driejarig onderzoeksproject van de Tilburgse onderzoekers Peter de Goeij en Eric Postma. Het project is getiteld Data Science Solutions to Enhance Pension Communication. Het project gaat naar verwachting in januari 2018 van start. Lees meer

 • 25-09-2017Direct link

  Paul van Seters: Nederland heeft vluchtelingen nodig
  Volgens oud-premier Ruud Lubbers doet Nederland - met het oog op de vergrijzing - er goed aan jaarlijks 5.000 tot 25.000 VN-vluchtelingen op te nemen. Dit stelde Lubbers samen met emeritus hoogleraar Paul van Seters in een ingezonden brief in het NRC Handelsblad in reactie op het mislukken van de formatie van een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks op het thema migratie. Journalist Munsterman gaat hierover in gesprek met Paul Seters. Lees meer

 • 20-09-2017Direct link

  Topeconomen Tilburg University e.a.: Geef extra geld uit aan onderwijs en infrastructuur
  Bij de overheid stromen de miljarden binnen, maar burgers voelen dat herstel nauwelijk. Wat is wijsheid: uitgeven of aflossen op de staatsschuld? Het ING Economisch bureau vroeg het elf Nederlandse topeconomen, waaronder Sylvester Eijffinger, professor financiële economie aan Tilburg University. Lees meer

 • 18-09-2017Direct link

  Is een lange formatie de voorbode van een stabiel kabinet?
  Er wordt veel gepraat en soms ook geklaagd over de duur van de formatie. Zegt die formatietijd ook iets over de stabiliteit of zittingsduur van het te verwachten kabinet Rutte III? De Tilburgse economen Prast en Van Dalen laten op basis van gegevens sinds 1946 zien dat de formatietijd die nodig is om een kabinet te formeren een positief effect heeft op de zittingsduur van een regering. Lees meer

 • 14-09-2017Persbericht

  Economie en milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden
  Afscheidsrede prof. dr. Aart de Zeeuw

  PERSBERICHT 14 sept. 2017 - Het lijkt zo logisch: economie en milieu moeten met elkaar geïntegreerd zijn. Economie gaat over welvaart en over de optimale allocatie van schaarse goederen en diensten. Goederen en diensten uit het milieu kunnen derhalve niet ongeprijsd blijven. Groeicijfers die effecten op het milieu niet incalculeren kunnen zelfs misleidend zijn. Toch is er nog steeds een lange weg te gaan. Dat stelt prof. dr. Aart de Zeeuw in zijn afscheidsrede die hij op 22 september 2017 uitspreekt in aula van Tilburg University. Lees meer

 • 13-09-2017Nieuws

  Vernieuwend diepgaand onderzoek naar familiebedrijven gestart
  Het Tilburg Institute For Family Business (TiFB) van Tilburg University verricht kwantitatief onderzoek onder ruim 15.000 familiebedrijven in Nederland naar de financiële én sociale prestaties van het familiebedrijf. De benadering van dit onderzoek is uniek omdat het onderzoek zich richt op zowel de kleinere familieonderneming als de grote multinational. Lees meer

 • 12-09-2017Nieuws

  Jochem de Bresser genomineerd voor Christiaan Huygensprijs
  Dr. Jochem de Bresser (TiSEM) is met zijn proefschrift over pensioenen een van de drie genomineerden voor de Christiaan Huygensprijs. Lees meer